EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

16.07.2021 - Čiastka 103

282 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

283 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júna 2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

284 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 418 zo 14. júla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

285 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

15.07.2021 - Čiastka 102

279 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

280 / 2021 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 7/2021-150 V mene Slovenskej republiky

281 / 2021 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 26/2019-134 V mene Slovenskej republiky

14.07.2021 - Čiastka 101

275 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

276 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

277 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

278 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

13.07.2021 - Čiastka 100

274 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. júla 2021, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

12.07.2021 - Čiastka 99

269 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. júna 2021, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

270 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

271 / 2021 Z.z. ... ZÁKON zo 17. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

272 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

273 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

09.07.2021 - Čiastka 98

263 / 2021 Z.z. ... ZÁKON zo 17. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

264 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. júna 2021, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

265 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. júna 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

266 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 405 zo 7. júla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

267 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 406 zo 7. júla 2021 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

268 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

08.07.2021 - Čiastka 97

261 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

262 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

07.07.2021 - Čiastka 96

259 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

260 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 26. júl 2021
Meniny má Anna, Hana, zajtra Božena
USD* 1.1767-0.0008
GBP* 0.8554-0.0002
CZK* 25.6500+0.0110
HUF* 359.1300+1.2600
PLN* 4.5691+0.0030
SEK* 10.2105-0.0140
HRK* 7.5353+0.0033
CHF* 1.0838+0.0009
RUB* 86.6254-0.3268

  14:23 - Záchranky budú môcť prepravovať pacientov do zahraničia neodkladne

  14:06 - Zamestnávatelia vítajú novelu zákona zvýhodňujúcu očkovaných

  14:00 - Záujem o elektromobily u nás veľmi nerastie, od začiatku roka sa ich predalo len štyristo

  13:46 - Najdrahším koníčkom Slovákov je cestovanie

  13:40 - Trh opäť zareagoval na Muska, bitcoin vzrástol na mesačné maximum

  13:16 - Škody spôsobené klimatickými zmenami si vyžiadali 1,75 miliardy eur

Bratislava30°C   
Košice29°C   
Poprad26°C   
Žilina28°C   
Zvolen25°C   
Viedeň30°C   
Praha28°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0